Tuyển dụng

 

Thông báo tuyển dụng Tuyển ĐDTM

 

- 20 Kỹ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản khu vực miền Tây

- 10 Kỹ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản khu vực miền Trung

- 10 bác Sĩ Thú Y khu vực miền Tây

- 10 bác Sĩ Thú Y khu vực miền Bắc

 

yêu cầu chung:

Văn bằng cử nhân trong nuôi trồng thuỷ sản, kinh doanh, hoặc kinh nghiệm tương đương trong kinh doanh

Chứng minh khả năng trong việc tiếp thị và bán hàng với một hồ sơ theo dõi của việc có thể phát triển kinh doanh trong phân khúc thương mại

Khả năng giải quyết vấn đề phức tạp thông qua đổi mới, hợp tác, sáng tạo và quyết tâm

- Chứng minh khả năng để phát triển giải pháp, giá trị dựa trên đội ngũ bán hàng

- Chứng minh khả năng quản lý các thành phần tài chính của doanh nghiệp như ngân sách, lợi nhuận sản phẩm, chi phí điều hành, AR

Chức vụ này có trách nhiệm giám sát một nhóm 20 NV bán hàng và các trưởng nhóm hoặc nhiều hơn. Vị trí làm việc chặt chẽ với khách hàng, các trưởng nhóm, giám sát khu vực, hoặc đại diện công ty. Chức vụ chịu trách nhiệm lên ngân sách tùy theo công việc

- Công việc đòi hỏi rất nhiều đi lại trong Việt Nam cũng như tại các địa điểm công ty

- Xây dựng và phát triển kinh doanh  tập trung nông dân có tỷ lệ nuôi lớn

Phát triển và nâng cao thị phần nâng cao doanh số bán, trong hệ thống đại lý 

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và các giải pháp để giải quyết nhu cầu của khách hàng nuôi công nghiệp

- Phát triển thủy sản cung cấp liên kết chuỗi các chương trình hợp tác với các tổ chức khác CAN và Công ty kinh doanh

- Phát triển và đề xuất cho lãnh đạo chiến lược kinh doanh nhóm hàng thuốc thủy sản & thú y. Phụ trách công việc đang phát triển, đảm bảo sự tăng trưởng liên tục của các đại lý kinh doanh. Chịu trách nhiệm về việc đạt được các mục tiêu tài chính trong các phân đoạn. Thực hiện chuyển giao công nghệ kỹ thuật ; và đảm bảo sự phát triển các địa phương tiềm năng .Là thành viên chủ chốt và lãnh đạo nhóm trong các hoạt động kinh doanh, đồng thời là người đóng vai  chính trong hoạt động cải tiến kinh doanh

 

Hồ sơ yêu cầu:

- Sơ Yếu Lý Lịch (có xác nhận chính quyền địa phương) có dán hình

- Hộ khẩu (có xác nhận chính quyền địa phương) 

- Bằng cấp + bảng điểm (có xác nhận của nơi cấp)

- Tuổi từ 30t - 50t

 

* Vui lòng điền đầy đủ Tờ Khai Xin Việc và gửi email về info@thinh.com không liên hệ qua điện thọai

 

Trân trọng

(đã ký)

Giám đốc Nhân Sự

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo------

Vị trí: ĐDTM

KV: Miền……………….

tỉnh……..………………

 

TỜ KHAI XIN VIỆC

 

THÔNG TIN CHUNG:

Họ và Tên ( viết in hoa):

Nam/Nữ: Nam

Ngày sinh:   

Nơi sinh:

 

Dân tộc:

 

Tôn giáo:

 

Chiều cao:

 

Cân nặng:

 

Tel (NR):

Tel (khác):

Mobile:  

Email:

Cơ quan:

Nguyên quán:

Hộ khẩu thường trú:

Địa chỉ liên hệ hiện tại:

CMND số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Tình trạng hôn nhân, con cái: Đã lập gia đình và có 2 con trai

Thành phần gia đình (Cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ/ chồng, con cái):

Họ và tên

Quan hệ

Năm sinh

Nghề nghiệp, nơi làm việc

Điện thoại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biết thông tin tuyển dụng của qua:  

               

 

TÓM TẮT PHẨM CHẤT VÀ KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT:

 

SỨC KHỎE:               Tốt                      Khá                    Bình thường

CÔNG VIỆC MONG MUỐN:

Vị trí:

Ngày có thể bắt đầu

sớm nhất tại Thịnh Ý:

…………………………..

Mức lương hiện tại:…………………..

Mức lương mong muốn:……………..


QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

1. Cao đẳng, Đại học:

Tên trường, thành phố, quốc gia

 

Từ tháng

Năm

Đến tháng

Năm

Chuyên ngành

Loại hình đào tạo

Xếp loại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sau đại học:  

Tên trường, thành phố, quốc gia

 

Từ tháng

Năm

Đến tháng

Năm

Chuyên ngành

Loại hình đào tạo

Xếp loại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Khả năng sử dụng ngọai ngữ:

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Viết

Dịch

T

K

TB

Y

T

K

TB

Y

T

K

TB

Y

T

K

TB

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Khả năng về tin học:

Khả năng sử dụng các phần mềm

Mức độ thành thạo

Bằng cấp, chứng chỉ

Thành thạo
Khá
Bình thường

Yếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Chứng chỉ, bằng khác:

Tên cơ sở đào tạo

Từ ngày

tháng năm

Đến ngày

tháng năm

Chuyên ngành

Bằng cấp chứng chỉ

Xếp loại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Thời gian

 

Đơn vị

công tác

Địa chỉ và

Điện thoại

Chức danh

Mô tả công việc

Mức lương

Lý do thôi việc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VẤN ĐỀ NHÂN THÂN KHÁC:

-    Có tiền án, tiền sự không?             Có                    Không

-    Có từng nghiện ma túy không?       Có                    Không

 

**Nếu có thì ghi cụ thể:

 

NGƯỜI THAM KHẢO:Anh/Chị hãy nêu tên và địa chỉ của 02 người không phải là người trong gia đình, có cùng chuyên môn với anh chị và họ có thể cung cấp thông tin về năng lực công việc của Anh/Chị:

 

 

1. Họ và tên:

1. Họ và tên:

Nghề nghiệp:

Nghề nghiệp:

Địa chỉ:

Địa chỉ:

Tel:                                           Quan hệ:

Tel:                                           Quan hệ:

Biết Anh/Chị được mấy năm?    

Biết Anh/Chị được mấy năm?    

 

 

NGƯỜI BÁO TIN TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT

Họ và tên:                                                                                              Điện thoại NR:

Địa chỉ:                                                                                                 Mobile:

                         

- Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty, tôi cam kết: Thực hiện tốt Nội quy lao động, các quy định của Công ty và xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là đầy đủ và chính xác.                                 

- Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra đối với những thông tin về cá nhân, quá trình làm việc, sức khoẻ hoặc các vấn đề liên quan khác cần trong quá trình Cong ty ra quyết định tuyển dụng.

 

 

HCM,  ngày         tháng        năm 2013

NGƯỜI VIẾT TỜ KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)